Полезна информация - Учебно времеВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

  1.  – есенна 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – VII клас 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – VII клас 31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

  1.  – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

  1.  – I – VII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 15.06.2018 г. – V - VII клас (16 учебни седмици)

Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design