Нормативни документи - Нормативни документи


- Мерки

- Заповед-оценяване

- korona-virus-2020

- заповед

- Заповед - нова

- график - нов

- График обучение в електронна среда

- Заповед обучение в електронна среда

- Организация на учебния ден втори срок

- Учебни планове І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІІ клас

- учебна програма ИУЧ Математика І, ІІ, ІІІ и ІV кл

- учебна програма ИУЧ БЕЛ І, ІІ, ІІІ и ІV кл

- учебна програма ИУЧ Математика V и VІІ кл

- учебна програма ИУЧ БЕЛ V и VІІ кл

- учебна програма ИУЧ Английски език VІІ кл

- годишен план 2019-2020 уч. година

- Заповед комисии план-прием 2019-2020

- Заповед план-прием в V клас 2019-2020

- Заповед план-прием І клас 2019-2020

- Заповед план-прием

- Анализ училищно образование

- Програма за предоставяне на равн

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

- Учебни планове I-VII клас

- Стратегия за развитие на училището

- Правилник за дейността

- Етичен кодекс на общността

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

адрес:с. Голица
телефон: 0887 691 919
email:ou_golica@abv.bg
Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design